Rozvoz stravy po Brně

od 2.5.2022


Dodací a platební podmínky rozvozu jídel:


Místo přípravy je na adrese Charbulova 86, Brno - kuchyně a jídelna. 

Rozvoz se provádí v případě požadavku klienta v dohodnuté době, zpravidla od 9 do 12 hod.

Strava je připravována ve čtyřech verzích jídel a jednoho druhu polévky. 

Objednání i odhlášení jídel je nutno provést jeden pracovní den předem, nejpozději do 9 hod. 

Objednané obědy v den odběru již nelze zrušit.

Jídelní lístek na celý měsíc je klientovi k dispozici nejpozději k 20. dni v měsíci (rozváží se současně s obědy, klient obdrží dva výtisky, jeden odevzdává při převzetí, kde vyznačí vybraná jídla a druhý si nechává pro kontrolu).

Cena obědu (polévka + hlavní chod v zatavených boxech) včetně rozvozu je stanovena na 120 Kč.

Úhradu za objednanou stravu je možno provádět bezhotovostním převodem na účet Jídelny do konce předchozího měsíce. Dále je možno platbu provést v hotovosti, při domluveném rozvozu jídla.

Pokud nebude provedena platba, klient nemůže obdržet oběd.

Bankovní účet pro platbu stravného : 7776771429/5500

V případě dotazů můžete kontaktovat pověřenou osobu na tel.č. +420 775 998 164

Při přípravě dodržujeme zásady vyhlášky č.8/93 Sb. v celém znění a její novely vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 9. března 2001 (§ 107 vyhlášky).


Objednání / zrušení rozvozových služeb:

Přihlášení:

Objednávka služeb ke stravování je potvrzena písemně (vyplněný formulář) 

Zrušení rozvozových služeb: 

Zrušení služeb stravování je nutno provést buďto: písemně - emailem / formulářem na webu / nebo písemně na adresu: Charbulova 86, Brno, případně e-mailem: info@jidelnaslunecnice.cz 

 V případě dotazů můžete kontaktovat pověřenou osobu na telefonním čísle. +420 775 998 164Kontaktní formulář k registraci

V případě dalších dotazů nebo přímo k žádosti o registrace objednávek jídel,

můžete rovněž využít náš kontaktní formulář níže. 

Budeme Vás poté co nejdříve kontaktovat.