Rozvoz stravy po BrněDodací a platební podmínky rozvozu jídel:


Místo kuchyně a jídelny je na adrese Charbulova 86, Brno.

Obědy vám rozváží firma Teamium s.r.o., se sídlem na Vídeňské 56a.

Rozvoz se provádí zpravidla od 7:30 do 13:00 hod.

Strava je připravována zpravidla ve čtyřech verzích jídel a jednoho druhu polévky. 

Objednání i odhlášení jídel je nutno provést jeden pracovní den předem, nejpozději do 9:00 hod. 

Objednané obědy v den odběru již nelze zrušit.

Jídelní lístek na následující celý měsíc je klientovi doručen nejpozději k 8. dni v měsíci. Jídelní lístky se rozváží současně s obědy, kdy klient obdrží dva výtisky – jeden odevzdává do tří dnů zpět kurýrovi a druhý si nechává pro svou kontrolu a přehled. Vybraná jídla je důležité řádně zakroužkovat a napsat jméno a adresu.

Druhou možností objednávání obědů je on-line forma přes I canteen.


Cena obědu (polévka + hlavní chod v zatavených boxech) včetně rozvozu je stanovena na 120 Kč.

Cena výběrového menu je 149 Kč.

Úhradu za objednanou stravu je možno provádět bezhotovostním převodem na účet Jídelny do konce předchozího měsíce. Dále je možno platbu provést v hotovosti, při domluveném rozvozu jídla.

Pokud nebude provedena platba, klient nemůže obdržet oběd.

Bankovní účet pro platbu stravného : 7776771429/5500

V případě dotazů ohledně plateb a kvality jídel můžete kontaktovat pověřenou osobu na tel.č. 775 998 164

V případě dotazů ohledně přihlášení k odběru obědů, objednání nebo zrušení obědů můžete kontaktovat pověřenou osobu na tel.č. 720 049 048.


Při přípravě dodržujeme zásady vyhlášky č.8/93 Sb. v celém znění a její novely vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 9. března 2001 (§ 107 vyhlášky).


Objednání / zrušení rozvozových služeb:

Přihlášení:

Objednávka (registrace k odběru obědů) je potvrzena písemně a lze ji provést telefonicky na telefonním čísle +420 720 049 048.

Zrušení rozvozových služeb:

Zrušení služeb stravování je nutno provést buďto: emailem (info@jidelnaslunecnice.cz)

nebo telefonicky (+420 720 049 048).


V případě dotazů můžete kontaktovat pověřenou osobu na telefonním čísle. +420 775 998 164Kontaktní formulář

V případě dalších dotazů nebo přímo k žádosti o registrace objednávek jídel,

můžete rovněž využít náš kontaktní formulář níže. 

Budeme Vás poté co nejdříve kontaktovat.